ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Στόχοι του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.

 

Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας έχουν διάρκεια 6 (έξι) μήνες (26 εβδομάδες).

 

Στις 25 Μαΐου 2015 προκηρύχθηκε η πρόσκληση του 2015 για υποβολή αιτήσεων τόσο από άνεργους νέους πτυχιούχους όσο και από επιχειρήσεις/οργανισμούς για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η πρόσκληση έληξε στις 31/7/2015.

 

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από 2.937 άνεργους νέους πτυχιούχους και από 1.146 επιχειρήσεις/οργανισμούς. Οι προσφερόμενες θέσεις στις οποίες αφορούσαν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων/οργανισμών ανήλθαν στις 4.762.

 

Ειδοποιήθηκαν για τοποθέτηση πέραν των 2.600 πτυχιούχων.

 

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης του 2015 ανέρχεται στα €10,4 εκατομμύρια.

 

Το Σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ):«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ως εθνική συμμετοχή.

 

Περισσότερες πληροφορίες και τα Έντυπα του Σχεδίου φαίνονται πιο κάτω.

 

Το Έντυπο 6 (ΣΤΑΠ15) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, μετά τη λήξη της τοποθέτησης.

 

 


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@hrdauth.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2011 2021